سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عذرا بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان
سعید صمدی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم ادا
عذرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. در بررس عملکرد بازار سهام معمولاً شاخص قیمت سهام آیینه ی تمام نمای بورس کشور تلقی می شود. متداول ترین نقطه ی شروع برای سرمایه گذاران در موقع خرید سهام، ارزیابی روند تغییرات قیمت سهام و نوسانات این عامل است. این پژوهش با استفاده از داده های روزانه ی دوره ی زمانی ۱۳۷۶/۷/۶ تا ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ به مدل سازی نوسانات بازار سهام تهران می پردازد. بدین منظور به بررسی وجود حافظه بلند مدت و اثر اهرمی در شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. حافظه بلند مدت بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتاً طولانی باقی می ماند. برای محاسبه ی پارامتر حافظه ی بلند مدت از روش چگالی طیفی استفاده شده است و میزان پارامتر مورد نظر ۰/۴۳ به دست آمد که بیانگر آن است که سری تحت بررسی دارای حافظه ی بلند مدت است. ه مچنین نتایج وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران را نشان می دهد یعنی اثرات نامتقارن در شوک های وارده به بازار وجود دارد و واکنش شاخص کل قیمت در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست.