سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهناز قنبریان – دانشجوی مهندسی مکانیک
بیژن فرهانیه – استاددانشگاه صنعتی شریف
حسین افشین – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
علی کاظمی پور – دانشجوی مهندسی مکانیک

چکیده:

تهویه درتونلها ازاهمیتویژه ای برخوردار است یکی ازراه های تهویه فضاهای زیرزمینی و تونلهایی که به هوای ازاد راه ندارند استفاده از روش تهویه دهشی می باشد دراین روش هوای تمیز به داخل تونل تزریق شده و پس از حل کردن میزانی از آلودگی ها درخود از آن خارج می شود با توجه به اینکه دراین روش تهویه فشارداخل کانالهای هوارسانی بیشتر ازمحیط اطراف آن می باشد مقداری از هوا به بیرون نشت می کند که برای جبران آن نیاز به فن قویتر به منظور تامین دبی لازم هوا می باشد تاثیر مقدار این هوای نشت شده درمشخصه های فن اهمیت محاسبه آن را اشکار می کند دراین مطالعه نشتی به وسیله روشهای مختلف شبیه سازی شده و اثرتغییر ضریب نشتی برافت فشارمورد بررسی قرارگرفته است.