سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان بهجتی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ازمهمترین موضوعات درطراحی و اجرای یک سدخاکی کنترل پایداری شیبهای شیروانی بالادست و پایین دست آن درزمانهای خاص می باشد تاکنون بدین منظور روشهای مختلفی ارایه شده است شرایط ایمن درپایان مرحله ساخت یکی ازمهمترین نکاتی است که دردوام و پایداری سدتاثیر بسزایی دارد دراین تحقیق با استفاده ازنرم افزار geo slope2007 و براساس روش تعادل حدی که دارای پشتوانه علمی و تجرب یکافی می باشد جهت کنترل شیبهای شیروانی سدخاکی استفاده شده است تحلیل ها به روش بیشاپ و فلنیوس و جانبو دردو گروه تحلیلهای استاتیکی و تحلیلهای دینامیکی صورت گرفته و مرحله بحرانی انتهای ساخت مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج نشان داد که شیب ها و هندسه طرح طوری انتخاب شده که ضرایب اطمینان حداقل درمقایسه با مقادیر مجاز توصیه شده توسط ارتش امریکا مقادیر قابل قبول و اقتصادی هستندو سد بخوبی درهردوحالت استاتیکی و دینامیکی پایدار است.