سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فرشاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

چکیده:

در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق، ممکن است کالاهای مختلفی همچون انرژی و انواع ظرفیت رزرو از طریق اجرای مناقصات همزمان تامین گردند. از دید تصمیم گیران بازار، طراحی و قانون گذاری مناسب برای بازارهای انرژی و انواع ظرفیت رزرو دارای اهمیت ویژه ای به لحاظ فنی و اقتصادی می باشد. پیش بینی رفتار شرکت کنندگان در مناقصات بازار و شبیه سازی محیط بازار می تواند تصمیم گیران بازار را در طراحی و قانون گذاری مناسب قبل از اجرای واقعی یاری نموده و از هزینه ها و مشکلات احتمالی بکاهد. در این مقاله، روشی مبتنی بر سیستم چند عاملی جهت شبیه سازی مناقصات همزمان بازارهای انرژی، رزرو چرخشی و رزرو جایگزین پیشنهاد شده است، که در آن قیمت دهی هر عامل بر اساس یک الگوریتم یادگیری تقویتی صورت می پذیرد. روش مذکور در خصوص یک سیستم نمونه اجرا شده و از این طریق تاثیر دو قانون تسویه یکنواخت و تمایزی بر هزینه های پرداختی در بازارها و رفتار قیمت دهی شرکت کنندگان مناقصات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.