سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داور خواه ربانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
سید غلامعباس موسوی – معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کاشان
ابوالفضل صدرائیه – عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهدی قره گوزلو – کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

در ایران برای سرمایش ساختمان ها از کولر آبی استفاده می شود. بررسی های اولیه نشان میدهد که مصرف آب واقعی کولر بخصوص در مناطق گرم و خشک ، بیشتر از مقدار پیشنهادی استاندارد مهندسی آب کشور است و نیز مدلی که بتوان با توجه به آب و هوا مقدار آب مصرفی کولر را برآورد نمود در دسترس نمی باشد. مواد و روش ها : این یک مطالعه تجرربی است که طی خرداد تا شهریور سال ۱۳۸۵ در شهر قم به انجام رسیده است. در اول هر هفته یک روز (مجموعا ۱۷ روز) به صورت اتفاقی انتخاب و در همان شبانه روز هر ساعت یکبار حجم آب مصرفی یک دستگاه کولر آبی نصب شده بر روی پشت بام یک منزل مسکونی پا جمعیت ۶ نفر اندازه گیری و دمای محیط نیز اندازه گیری شد. نتایج : برای کل دوره میانگین دمای هوا و میانگین آب مصرفی به ترتیب ۳۰/۹۸ درجه سلسیوس و ۷/۵۷ لیتر در ساعت محاسبه شد و روند تغییرات مصرف آب کولر با دمای هوای محیط همسویی مناسبی را نشان داد. نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که میانگین آب مصرفی کولر در فصول گرم حدود ۷/۵۷ لیتر در ساعت (۱۸۲ لیتر در روز) بوده که برابر ۳۰ لیتر در روز به ازای هر نفر می باشد . این نتیجه از استاندارد مئکور ، که ۹-۳/۶ لیتر در روز برای هر نفر را توصیه نموده بیشتر است ( ضریب حداکثر روزانه ۱/۸). در این مطالعه بر اساس رگرسیون خطی ، مدل هایی برای تعیین آب مورد نیاز کولر بر اساس دمای هوای محیط ارائه شد.