سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرهام عظیمی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
بهنام مشعری – دانشجوی کارشناس ارشد
سیدحمیدرضا پسندیده – استادیار دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

تلاش عمده تمامی موسسات تولیدی وخدماتی کسب رضایت مشتریان است این رضایت درویژگیهای موردنظر مشترک منعکس میشود یکی ازاین ویژگیها ارایه خدمات درکمترین زمان ممکن است شبکههای صف جزو مسائلی است که به علت گستردگی زیاد هم اکنون نیز بسیاری ازمحققان مشغول به تجزیه و تحلیل موارد خاص آن میباشد تحلیل و ارزیابی سیستم خدمت هی خدمات پس ازفروش میتواند درمحیط رقابتی امروز درجهت افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه ها باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها گردد یکی از تکنیکهای مهم دراین راستا بهره گیری ازشبکه های صف احتمالی می باشد دراین مقاله با بهره گیری ازاین تکنیک جهت تحلیل یکی از سیستم های خدماتی چندگانه مدلی مفهومی ارایه میشود که با کاربرد دریک مرکز پذیرش نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد.