سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سالم بعنونی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
امین محمدرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مقاله حاضر مدل سازی عدد یا احتراق تناوبی در محفظه احتراقی هلمهولتز با سوخت و هوای ترکیب شده و با در نظر گرفتن انتقال حرارت در دیواره ها بررسی شده است. به همین منظور از الگوریتم سیمپل برای حل همزمان معادلات پیوستگی، مومنتوم، آشفتگی، انرژی و بقای جرم از الگوریتم استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد، پارامترهای محفظه احتراق، از جمله فشار؛ دما و کسر جرمی سوخت نوسان می کنند و اختلاف فاز میان فشار و دما مطابق با فرضیه ریلی است.