سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
وحید رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید برای آنالیز مبدل های حرارتی صفحه- پره ای چند جریانه پیشنهاد شده است. مدل پیشنهاد شده انتقال حرارت در جهت عرضی و محوری مبدل را در نظر گرفته است و شامل افراز بندی مبدل در هر دو جهت عرضی و محوری است. در جهت محوری مبدل به ۲k قسمت تقسیم می شود و در جهت عرضی نیز مبدل به تعدادی مبدل دو جریانه که بر روی یکدیگر قرار دارند و با یکدیگر از طریق دیوار جداکننده تبادل حرارت می کنند تقسیم می شود. الگوریتم نوشته شده در برنامه ویژوال بیسیک حل شده و نتایج آن در قالب نمودار بیان شده است. در انتها نیز نتایج بدست آمده از مدل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است