سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام فلاحپور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید آرمان هاشمی منفرد – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
عباسعلی قادری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پیشرفت صنایع و تولیدات جدید در زندگی باعث بروز مشکلات حادی در کیفیت آب شده است . مخازن سدها از جمله منابعی هستند که به شدت در معرض این تهدیدات قراردارند. پیشبینی و مدلسازی غلظت پارامترهای کیفی آب در مخازن بسیار مهم شده است. زئوپلانکتونها، شاخصهای عالی از شرایط محیطی میباشند چرا که حساس به شرایط کیفی آباند. آنها به مقدار اکسیژن محلول در آب واکنش میدهند و نیز مقدار زیاد مواد غذایی و یا آلودگیهای سمی و غذای کم و حتی صید زیاد ، بر گستردگی اینها تاثیر میگذارد. با گسترش بیش از حد زئوپلانکتونها در ی منطقه ، میتوان پدیده مغذی شدن مخزن، کاهش میزان اکسیژن محلول و کاهش کیفیت آب مخزن را در آن منطقه انتظار داشت. در این مقاله اقدام به توضیح مدل سازی لایهبندی زئوپلانکتونها توسط مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 و نتایج حاصل از این مدلسازی ارائه شده است