سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه کیهانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
آمنه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تکتونیک

چکیده:

در این مقاله بر اساس مدلهای تجربی در آزمایشگاه به بررسی ساختارهای بوجود آمده در رژیم زمین ساختی وارون Inversion tectonic پرداخته میشود. این مدل شامل دو فاز متفاوت میباشند: یک فاز کششی اولیه که با تشکیل گسلهای نرمال همراه است و سپس یک فاز فشارشی در امتداد کشش اولیه میباشد. پس از مرحله کشش، ساختارهای ایجاد شده توسط یک لایه از شن به عنوان رسوبات post rift پوشانده شده و فاز فشارش اعمال گردید. در نهایت قرارگیری ساختارهای کششی ایجاد شده طی مرحله اول در مجاورت ساختارهای فشارشی مرحله دوم، نشاندهنده تاثیر دو رژیم زمینساختی متفاوت است که در زمان متفاوتی نیز رخ دادهاند.