سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرعلی عباس زاده اصل – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
جواد نعمتیان – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

با پیشرفت و تکامل اندیشه های بشری شیوه های گوناگونی برای حل مشکلات پیشرو پدیدآمدها ست که بتواند با کمترین صرف هزینه و انرژی بیشترین بازدهی را کسب کند تفکرسیستمی یکی ازکاملترین اندیشههای بشری دراین زمینه بودها ست سیستم های پویا بهعنوان بخش قابل توجهی ازانواع سیستمها همواره مورد توجه بوده و مدلسازی فرایندهای زنجیره تامین با توجه به ماهیت تغییر حالت آن درطول زمان یکی ازاین نمونه ها می باشد زنجیره تامین مشکلات فراوانی دارد که شامل بخشهای مختلف آن ازقبیل سیستم موجودی سطوح مختلف زنجیره تامین میشود ازجمله این مشکلات میتوان به نوسانات تقاضای مشتریاننهایی سیستم زنجیره تامین اشاره کرد که تاثیرات فراوانی برسیستم و هزینه های آن دارد دراین مقاله ابتدا سیستم موجودی زنجیره تامین با رویکرد سیستمی پویا Sd تحت پارامترهای مشخص مدلسازی شده و شبیه سازی انجام گرفته و نتایج آن ارایه خواهد شد.