سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شتاب بوشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته
نادر منتظرین – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حمید نادران طحان – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در حوضچههای تهنشینی و رسوبگذار معمولا نواحی چرخندهای بوجود میآیند که باعث ایجاد اتصال کوتاه بین ورودی و خروجی، افزایش نواحی مرده، بالا بردن میزان اختلاط و ممانعت از ایجاد بستری آرام برای رسوبگذاری میشوند. لذا همواره سعی بر آن است تا با تغییر پارامترهای مختلف، نواحی مرده کاهش، و بازده حوضچه افزایش یابد. یکی از راههای بررسی و مقایسه حوضچهها، رسم منحنیFTC برای آنهاست. در نوشتار به تشریح کلی روش ترسیم FTCپرداخته شده است. معادلات جریان به روش RNG k-ε و توسط نرمافزارOpenFOAM که نرم- افزاری رایگان و متنباز میباشد حل شدند. همچنین معادلات غلظت نیز بصورت کد در نرمافزار نوشته، و بعد از حل میدان جریان دائم، به صورت غیردائم حل شدند. با حل میدان جریان و غلظت، بازده حوضچه با آرایشهای مختلف، با ترکیب تغییر مکان ورودی سیال و تغییر مکان تیغه ورودی در طول حوضچه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مقایسه شدند. در مدل مورد مطالعه وجود تیغه در برخی از مکانهای تعیین شده برای حوضچه با ورودی از بالا مثمر ثمر بوده ولی در سایر موارد باعث کاهش بازده حوضچه میشود