سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهزاد عرب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،دانشکده فنی و مهندسی،گروه نس
محمد جواد صراف شیرازی – دانشگاه یزد،دانشکده نساجی،یزد
محمد اسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده نساجی،یزد

چکیده:

دراین تحقیق نفوذ رنگ اکتیو در منسوجات سلولزی که همراه با واکنش شیمیایی بین الیاف و رنگ می باشد در شرایط ناپایداری مورد مطالعه قرارگرفته و مدل ریاضی مربوط به آن ارائه شده است منسوج مورد نظر به صورت یک پارچه سلولزی با ساختمانی یکنواخت و ایزوتروپیک فرض می گردد که از الیاف و فضای خالی بین الیاف تشکیل شده است در این مدل معادلات دیفرانسیل پاره ای مربوط به موازنه جرم در الیاف ومنسوج متخلخل تنظیم شده و سپس با در نظرگرفتن شرایط اولیه و مرزی مناسب بصورت عددی و با استفاده از روش تفاضل محدود و بکاربردن متد کرانک نیکلسون حل شده است مدل ریاضی ارائه شده قادر است میزان غلظت رنگ راکتیو را در هر زمان و در هر نقطه از پارچه سلولزی برحسب گرم رنگ برکیلوگرم پارچه محاسبه نماید. همچنین غلظت رنگ موجوددر منافذ تخلخل پارچه که براساس انتقال جرم کنوکسیونی از حمام رنگ به سطح پارچه منتقل شده و از آنجا به طریق کانداکشن به درون پارچه نفوذ کرده است توسط این مدل برحسب گرم بر لیتر در هر زمان می تواند تعیین گردد