سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – دانشجوی دکتری بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز(نویسنده مسئ
علیرضا یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد نیاکوثری – استادیار بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق که در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گرفت، گیاه خربزه درختی در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد توسط خشک کن کابینتی بوسیله جریان هوا با سرعت ۰/۹متر بر ثانیه و رطوبت نسبی ۳۰ درصد خشک گردید. ضریب انتشار رطوبتی گیاه در شرایط آزمایش تعیین گردید. سپس معادله مربوط به انتقال جرم با شرایط مرزی معلوم به صورت دو بعدی بر اساس روش تفاضل متناهی حل گردید. در نهایت ضریب همبستگی بین درصد رطوبت بدست آمده از نمونه های مورد آزمایش و درصد رطوبت حاصل از حل معادله انتقال جرم برابر۰/۹۹۶ میزان RMSE مساوی ۰/۰۰۱۱۵ گردید.