سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهمیر اقتصادی –
بهزاد لایقی –

چکیده:

مطابق شواهد علمی و تاریخی، گسل مکران دارای پتانسیل تخریبی بالایی از لحاظ ایجاد سونامی ناشی از زلزله های بزرگ در سواحل جنوب شرقی کشورمان می باشد. از این رو مطالعه و شبیه سازی سیلاب ناشی از سونامی با در نظر گرفتن زلزله های احتمالی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، سیلاب سونامی های ناشی از زلزله های احتمالی در گسل مکران در سواحل استان سیستان و بلوچستان در بندر بریس به روش عددی با استفاده از نرم افزارCOMMIT شبیه سازی و مورد مطالعه قرار گرفت. سناریو های در نظر گرفته شده برای این کار زلزله ای با شدت ۸ ریشتر، زلزله سال ۱۹۴۵ در پاکستان به شدت ۸/۵ریشتر و زلزله ای با بزرگی زلزله ۲۰۱۰ ژاپن به شدت ۹/۰ریشتر بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حداکثر مقدار بالا آمدن آب برای منطقه با زلزله ۸ ریشتر حدود ۰,۵ متر، زلزله ۸,۵ ریشتر حدود ۳,۴ متر و زلزله ۹ ریشتر حدود ۱۴ متر است. همچنین حداکثر پهنای منطقه سیلابی حدود ۱,۴ کیلومتر و زمان رسیدن اولین امواج به ساحل حدود ۲۲ دقیقه می باشد. نتایج به دست آمده در این تحقیق می تواند در برنامه ریزی برای توسعه این منطقه مفید واقع گردد