سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایمان جمعه بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی آب دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی آب دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پرتاب کننده ی جامی سازه هایی هستند که در انتهای سرریز سدها برای استهلاک انرژی قرار می گیرند . پرتاب کننده جریان ، جت خروجی را از راستای اولیه منحرف می کند تا پس از پرتاب شدن به هوا، ضمن استهلاک انرژی در فاصله ی مطمئنی دور از سد، سرریز و یا ضمایم آن در پایین دست فرود آید. در این مقاله جریان بر روی پرتاب کننده جامی به روش حجم محدود مدل سازی شده است و خصوصیات جریان شامل فشار و سرعت با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند . برای مدل سازی عددی از نرم افزا Flow-3D و مدل آشفتگی RNG استفاده شده است . مقایسه نتایج نشان می دهد که روش های عددی با دقت مناسبی می توانند جریان را بر روی پرتاب کننده جامی شبیه سازی نمایند به طوری که در محاسبه فشار بیشترین خطا ۱۵/۷% و در محاسبه سرعت ۶/۷% می باشد . بیشترین درصد خطای میانگین نیز برای فشار و سرعت به ترتیب ۷/۶% و ۴/۸۳% می باشد.