سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین باصر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه امیرکبیر
عبداله اردشیر – دانشیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر
حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب

چکیده:

دراین مقاله الگوی سه بعدی جریان اطراف آبشکن غیرمستغرق نفوذپذیر و عمود برمحور جریان مدلسازی شده است برای مدلسازی عددی از مدل سه بعدی SSIIM2.0 استفاده شد آبشکن با طولهای مختلف B:0.4B,0.3B,0.2B عرض کانال با مدل آشفتگی k-? مدلسازی شده و خصوصیات جریان از جمله ناحیه جداشدگی دراین حالات مقایسه گردد. نتایج نشان میدهد که با افزایش طول آبشکن طول ناحیه جداشدگی در پایین دست سازه افزایش می یابد.