سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود ضیائی راد – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
ایمان سامع – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهرکرد

چکیده:

انتشارآلودگی ازیک منبع درجریان اجباری عبوری از روی دو بلوک غیرهمسان درحالت غیردائم شبیه سازی شده است معادلات دوبعدی حاکم برجریان آرام سیال و توزیع غلظت جریان درحالت غیردائم گسسته سازی شده و با استفاده ازالگوریتم سیمپل حل شده اند با تغییر عدد رینولدز و قدرت منبع آلودگی غلظت متوسط و عدد شروود برای بررسی توزیع غلظت اطراف بلوکها و زمان رسیدن آلودگی به آنها محاسبه شده اند نتایج نشان میدهد که نحوه شگل گیری گردابه ها تاثیر بسزایی درنحوه پراکندگی آلودگی دراطراف موانع دارد همچنین زمان رسیدن عدد شروود متوسط به حالت دام با کاهش طول منبع کاهش می یابد علاوه بران مشاهده گردید که برای نسبت های پایین ارتفاع موانع اولین مانع نمی تواند از رسیدن الودگی به مانع دوم جلوگیری کند و اکثرخطوط جریان و غلظت افقی می مانند بنابراین زمان رسیدن آلودگی به دیوارهای مانع دوم بیشتر اززمان متوسط می گردد این شرایط درمورد نسبت های ارتفاع های بالاتر برعکس خواهد شد.