سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر امینی – گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
خداکرم سلیمی فرد –
رضا مغدانی –

چکیده:

امروزه، یکی از سازوکارهای نوین در افزایش مزیت رقابتی و پیشی گرفتن از رقیبان، هوشمندی کسب و کار است. صنعت بانکداری یکی از زمین ههای پرچالش و رقابتی کسب و کار است که می تواند از هوشمندی کسب و کار بهره مند گردد. برای شناساییعامل های کلیدی هوشمندی کسب و کار در بانکداری، این مقاله، نخست به ارائه مبانی نظری و مفاهیم هوشمندی کسب و کار می پردازد. سپس، بر اساس نظر متخصصان و نیز بر پایه بازخوانی پژوهش های پیشین، مهمترین عوامل هوشمندی کسب و کار در صتعت بانکداری شناسایی می گردد. با بکارگیری روش مدل سازی ساختاری تفسیری، ارتباط میان عوامل بررسی می شود. دستاوردها نشان می دهد که داده کاوی و استراتژی های کسب و کار مهمترین عوامل کلیدی در بکارگیری و موفقیت هوشمندی کسب و کار درصنعت بانکداری است