سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – عضو هیئت هلمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع (وزیر صنعت ، معد
حسین محمدی دولت ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه علم و صنع ایران – دانشکده صنایع
کامران شهانقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع

چکیده:

شیر از نشر ترکیب به عنوان حیاتی ترین ماده موجود در کره زمین و کاملترین غذا و سرشاز از مواد مغذیست که به طور متعادل بیشترین نیازهای بدن انسان شامل آب ، پروتئین ، چربی ، کربوهیدرات ، املاح و ویتامینها را رد تمام گروهای سنی تامین نماید. علاوه بر نقش موثر کلسیم در استحکام بخشی به استخوانها و دندانها ، کلسیم موجود در شیر برای عملکرد طبیعی غعضلات ، تشکیل لخته خون و فعالیت های طبیعی سیستم عصبی هم ضروری است. به همین دلیل میزان مصرف سرانه لبنیات در یک کشور نشانه ای از توسعه یافتگی ، بهبود وضعیت اجتماعی ، سلامت افراد ، پیشرفت اقتصادی و بهداشت ان جاممعه است. یارانه نیز به غیر از اینکه نوعی عدد و رقم و به قولی آمار است اما از سوی دیگر دولتها با پرداخت یارانه رفتارهای مصرف مردمی را نیز کنترل می کنند و آنها را به مصرف صحیح انچه که برای آنها مفید است سوق می دهند. مثلا در بسیاری از کشورهای دنیا با وجودی که اقتصاد آزاد حاکم است اما در برخی مواد مصرفی از جمله در برخی مواد خوراکی و یا داردویی یارانه پرداخت می شود. در کشور مانیز یکی از اقلام خوراکی که به ان یارانه تعلق می گرد شیر می باشد. اما چندی است برای حذف یا باقی ماندن یارانه شیر دیدگاههای مختلف ارائه شده است. ما نیز به دنبال مطرح کردن این دیدگاهها و نمایش اثرات مصرف و عدم مصرف این ماده حیاتی بر روی سایر عوامل از جمله سلامتی ، مخارج دولتی بهره وری و …. توسط متودولوژی پویای های سیستمی هستیم. هدف اصلی این مقاله ترسیم نمودار حلقه علی برای صنعت شیر یارانه ای می باشد . با ترسیم نمودارهای حلقه علی صنعتی شیر می توان درکی از ماهیت سیستمی عوامل تاثیر گذار کلیدی در این صنعت بدست اورد و با توجه به الگوهای رفتاری که از ساختار سیستمی روابط بوجود می آیند و روابط علت و اثر دراز مدت و بازخور آنها از این نمودار حلقه علی با یک دید سیستمی در تصمیم گیری های اتی در این زمینه استفاده کرد.