سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جعفریان – پژوهشگاه نیرو
زهرا مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

روش پسرو – پیشرو یکی از روش های متداول جهت انجام پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی می باشد . باید توجه کرد که تولیدات پراکنده به طور معمول به شبکه ی توزیع متصل می شوند. از طرفی حالت عملکرد بعضی از این تولیدات پراکنده می تواند به صورت کنترل ولتاژ تنظیم شود . لذا برای مدل سازی این نوع تولیدات پراکنده لازم است برنامه ی پخش بار شبک هی توزیع توانایی مدل سازی شینه های کنترل ولتاژ را داشته باشد . تاکنون روش هایی جهت مدل سازی شینه های کنترل ولتاژ در روش پخش بار پسرو – پیشرو پیشنهاد گردیده است. در این مقاله روشی جدید برای این منظور پیشنهاد و پیاده سازی شده است . . اساس این روش در تزریق توان راکتیو به شینه های کنترل ولتاژ است که مقدار این توان راکتیو به صورت سعی و خطا و بر اساس حساسیت اندازه ولتاژ شینه های کنترل ولتاژ به تزریق توان راکتیو به آن ها در تکرارهای قبلی است. این روش نسبت به روش های قبلی حجم محاسبات پایین تر و نیز سرعت همگرایی بالاتر دارد.