سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی سیف اله زاده – استادیار مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی حمید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

وقتی جایی از بدن بریده میشود بدن به طور شگفتانگیزی به سرعت شروع به کار کرده و قسمت مجروح شده را ترمیم میکند واثر این خودترمیمکنندگی ۱ قابل مشاهده است . دانشمندان برای بهبود خواص این پدیده (خود ترمیمکنندگی) چندین راه ارزان و عملی را پیشنهاد کردندکه از مدل بدن انسان پیروی میکند.در این کار با استفاده از قوانین سیالات و موازنه ی جرم به یک مدل جدید دست می یابیم که می تواندزمان درمان یک پلیمر را با داشتن پتانسیل و پارامترهای فیزیکی که به آنها اشاره خواهد شد محاسبه کند .تا به حال در مبحث مربوط به خودترمیم کنندگی مدل سازی های ریاضی معدودی صورت گرفته است ازاین رو در این مقاله تلاش شده است که ابتدا به تبیین مسالهپرداخته شود سپس با روش های بقای جرم و به کارگیری معادلات سیالات به معادله ای دست یافت که بین توابع پتانسیل , فشاروسایرپارامترهای فیزیکی و زمان اولیه که در پارگی میکروکپسول در نظرگرفته شده است و زمان نهایی که ترمیم کامل صورت گرفته شده است رابطه ای برقرار کند