سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پگاه قشلاقی – فوق لیسانس شیلات– پارک علم و فناوری شیلات و آبزیان – تهران – خیابان و
رضا فیض بخش – متخصص مدیریت و اقتصاد شیلات – پارک علم و فناوری شیلات و آبزیان – تهران

چکیده:

در کشور های پیشرو در زمینه عرضه و تقاضای آبزیان ، مدل های متنوعی بر اساس فرهنگ مصرف آبزیان وجود دارد . این مدل ها در هر کشور متفاوت می باشد . معمولاً در عرضه تا تقاضای آبزیان شبکه تعریف شده بازاریابی به صورت عمودی و یاافقی و یا مدل ترکیبی طراحی و شبیه سازی شده است. مدل آلمانی بر اساس وزن تولید می باشد . این مدل به بررسی روش های عرضه و تقاضای آبزیان در بازار بر طبق میزان وزن عرضه شده می پردازد . در روش آلمانی میزان عرضه بصورت وزنی ودرصدی محاسبه و براساس آن بازار آبزیان طراحی و مدل سازی می گردد. به عنوان مثال در این مدل در صورتیکه مجموع تولید آبزیان ۶۰۸۸۴ تن باشد، میزان فروش به صورت تازه فروشی ۳۲۶۷۲ تن ، میزان عرضه به صورت فیله شده ۳۲۳۵ تن و به صورت یخ زده ۶۰۳۷ تن و به صورت فیله شده و یخ زده ۸۹۹۵ تن و بصورت دودی شده ۹۳۳۱ تن و سایر ۶۱۴ تن می باشد. جهت استفاده از مدل آلمانی نیازمند ثبت اطلاعات ، عرضه و تقاضای آبزیان به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در کلیه مناطق کشور می باشیم.همچنین ایجاد یک بانک اطلاعات مختص عرضه و تقاضای آبزیان توسط بخش دولتی و یا اتحادیه ها و مراکز عمده فروشی و یا خرده فروشی است . در مجموع در صورت دارا بودن اطلاعات و سیستم مقدار بر اساس وزن تولید، می توان شبکه توزیع آبزیان را طراحی نمود