سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهین موتمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، گروه علوم و صن
سیداحمد شهیدی –
فرزانه حسن نیا –

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی ساختارهای محاسباتی هستندکه با الهام از سیستم عصبی زیستی شکل گرفته اند. سیستم عصبی بیولوژیک برای انجام اعمالی نظیر سخن گفتن،بینایی، بازیابی اطلاعات، تعمیم و … مناسب است. انگیزه استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی نیزدستیابی به این توانایی ها است که سیستم عصبی بیولوژیک قادربه انجام آن است. مسائل متعددی درحوضه موادغذایی وجود دارندکه باروش های مبتنی برمدل سازی فیزیکی قابل حل نیستند. دراین شرایط مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی می تواند جایگزین بالقوه ای برای مدل های مبتنی بر فیزیک در مواد غذایی باشد. شبکه های عصبی مصنوعی قابلیت تعمیم رفتار داده ها را بدون نیاز به داشتن دانش قبلی در زمینه رابطه پارامترها دارند. مجموعه داده ها ممکن است از آزمایش، شبیه سازی و یا منابع تامین شوند. کاربرد مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی درموادغذایی در زمینه های مختلفی نظیر مدل سازی هدایت حرارتی، برآورد ضریب اصطکاک در لوله و ضرایب انتقال حرارت ارائه شده است. کاربردهای جالبی از مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی از قبیل آنالیز طیف بازتابش فرآورده های غذایی مختلف ازطریق کمومتری گزارش شده است. مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی درحال تبدیل شدن به یک ابزار بسیار امیدوارکننده در مدل سازی پیش بینی کننده موادغذایی است