سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران اب
سیدمجید خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدمهدی کیهان فرد – استادیار هیئت علمی موسسه آموزش عالی و پژوهشی صنعت آب و نیرو

چکیده:

اهمیت پیش بینی هیدرولیک جریان دررودخانه ها ازمسائل مهم درمهندسی رودخانه می باشد یکی ازموارد مهم مدیریت و کنترل سیل محاسبه توزیع عرضی سرعت دررودخانه ها درهنگام وقوع سیلاب است با محاسبه توزیع عرضی سرعت جریان میتوان توزیع تنش برشی توزیع عرضی رسوب میزان انتقال مواد الاینده و دبی جریان را محاسبه نمود دراین تحقیق ازیکمعادله ریاضی شبه دوبعدی جهت تعیین توزیع عرضی سرعت دررودخانه کر استان فارس استفاده شده است مقایسه نتایج بدست آمده از حل عددی روش دوبعدی با نتایج صحرایی بیانگر دقت مناسب با خطای متوسط نسبی ۵درصد می باشد.