سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شیروانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدمحمد سیدمحمودی – دانشگاه تبریز
افشین قنبرزاده – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقاله حاضر امکان سنجی استفاده از یک سیکل جذبی دو اثره موازی جهت سیستم سرمایشی اتوبوس با موتور دیزلOM- 355 را با ظرفیت سرمایشی مورد نیاز ۵۵ کیلووات جهت خنک کردن فضای کابین مورد بررسی قرار داده است. سیکل جذبی دو اثره موازی در توانهای پایین تری نسبت به تک اثره می تواند برودت لازم را تأمین نماید و نسبت به سیکل جذبی دو اثره سری دارای ضریب عملکرد بالاتری است و نیز احتمال کریستال شدن نمک را کاهش می دهد. هر چند در این مقاله با استفاده از سیکل دو اثره موازی امکان تأمین برودت در توان های پایین تر نیز میسر گردیده با این حال با تعبیه به ترتیب در محل های ورودی محلول غلیظ به S و ۲ S انیاره های ۱ در خروجی از جاذب می توان SA جاذب و آب به تبخیرکن و انباره ذخیره S و ۲ S در توان های بالای موتور، مبرد و محلول قوی را در ۱کرد تا در طول دوره ای که توان موتور خیلی پایین است از این مبرد و محلول ذخیره شده در تولید سرمایش لازم استفاده گردد. بررسی EES های صورت گرفته بر روی سیکل طراحی شده، توسط نرم افزارانجام شده و در مهمترین نتایج حاصله، تأثیرات توان های مختلف موتور بر ضریب عملکرد، حجم منابع، دبی های مختلف محلول و مبرد و نرخ انتقال حرارت در مولدها و چگالنده و … مورد بررسی قرار گرفته است.