سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان

چکیده:

از آنجا که سرعت تشکیل هیدرات اتان بسیار کم است، برای افزایش سرعت تشکیل هیدرات اتان از مواد فعال سطحی استفاده شده است، در این مقاله از مدلی شبیه مدل انگلزوس برای به دست آوردن ضریب انتقال جرم استفاده شده است که این ضریب انتقال جرم معیار سرعت تشکیل هیدرات اتان است، نتایج به دست آمده نشان می دهند ک ه سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) در سه غلظت ۳۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ (برحسب ppm) ضریب انتقال جرم را در دمای ۲۷۵ کلوین نسبت به حالت خالص ۷۳ تا ۱۱۳ برابر و در دمای ۲۷۷ کلوین ۸۴ تا ۹۴ برابر و در دمای ۲۷۹ کلوین ۵۱ تا ۶۹ برابر می کند و همچنین تریتون ایکس (TX-100)100 در سه غلظت ۳۰۰و ۵۰۰، ۱۰۰۰ (برحسب ppm) ضریب انتقال جرم را در دمای ۲۷۵ کلوین نسبت به حالت خالص ۷ تا ۳۵ برابر و در دمای ۲۷۷ کلوین ۲۰ تا ۲۹ بابر و در دمای ۲۷۹ کلوین ۱۶ تا ۲۵ برابر می کند.