سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد ارومچیان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، گروه مهندسی برق وکامپیوتر، دانشکده ی
بیتا خندزاد – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، گروه مهندسی برق وکامپیوتر، دانشکده ی

چکیده:

در سیستمهای آموزش به کمک کامپیوتر، مطالب آموزشی بصورت یکسانب رای گروه های مختلف دانش اموزان مطرح می شود. در این سیستمها دانش آموزان کنترل کمی بر روی ترتیب ارائه مطالب، متناسب با نیاز وعلاقه خود دارند و بهمطالب یاد گرفته شده توسط ایشان و دانش پیشین انها توجهی نمی شود. در این مقاله ما یکمدل برای سیستمهای هوشمند اموزشی ارائه کرده ایمکه در آن سعی بر تفسیر رفتار وعملکرد دانش آموزان و میزان دانش فراگرفته شده انها در هر مرحله آموزش به کمک استفاده از منطق استنتاجی محتمل نموده ایم. این منطق استنتاجی که بر مبنای استدلالهای احتمالاتی انسان سامان یافته است، برای مدلکردن عدم قعیت در تصمیمات معلم هنگام تعیین سطح دانش، زمینه های مورد علاقه، روش یادگیری و نهایتا پیشنهاداتی به منظور هدایت دانش آموز در راستای رسیدن وی به هدف آموزشی بکار میرود.