سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی جلیلی بهابادی – دانشگاه یزد صفائیه
روح اله نوروزی –
منصور رفیعیان –

چکیده:

ماشین های دوارازرایج ترین و پرکاربردترین ماشین ها برای تولید یا انتقال قدرت درمهندسی مکانیک به شمار میرود ازمهمترین بخشهای یک ماشین دوار روتور آن است به دلیل سرعت بالای دوران روتور و نیروهای ناخواسته اعمالی برآن نظیر نابالانسی اثرات وزن و غیره این بخش خاص ازماشین همواره مستعد انواع متفاوتی ازناملایمان و ارتعاشات ناخواسته خواهد بود تشخیص و کنترل این گونه از ارتعاشات باتوجه به اهمیت خاص این عضو ووابستگی عملکرد صحیح کل سیستم به عملکرد آن لازم و ضروری است برای مدلسازی روتور و پیش بینی رفتارارتعاشی آن تاکنون مدلهای بسیاری ارایه و پیشنهاد شده اند ازمهمترین و معروفترین مدلها مدل روتور جفکات است ازطرفی روش باندگراف یکی ازبیانهای گرافیکی مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی است که با استفاده از آن می توان مستقیما به معادلات فضای حالت سیستم رسید درتحقیق حاضر تحلیل ارتعاشی یک روتور جفکات بهبود یافته با استفاده ازمعادلات فضای حالت به دست آمده ازروش باندگراف مدنظر است