سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – استادیار دانشگاه – دانشگاه علم و صنعت تهران- ایران
سحرناز مهرانی – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه علم و صنعت تهران- ایران
مرتضی مومنی – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه علم و صنعت تهران- ایران
حسین صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مدیرعامل شرکت خط دریا بندر

چکیده:

حمل و نقل دریایی و بخصوص حمل و نقل کانتینریبه دلیل مزایا و اهمیت استراتژیک آن به عنوان یکی از مهمترین شیوه های حمل ونقل کالا محسوب می شود. حمل و نقل کانتینری، با بروز تغییرات بزرگی در حمل و نقل و پایانه های دریایی، می تواند سبب کاهش حجمعملیات و زمان جابجایی کالا در بنادر شود. از اینرو امروزه حمل و نقل کانتینری با رشد چشمگیری در مقایسه با شیوه های دیگر حمل ونقل مواجهه شده است .در این مقاله با استفاده از ابزار پویایی سیستم به مدل سازی حمل و نقل کانتینری پرداخته شده است که هدف اصلی آن در نظر گرفتن روابط پیچیده اقتصادی، تکنولوژیکی و محیطی می باشد.