سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش طهرانچی – کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحاین پور – دانشار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی طبائی – عضو هسئت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر برای توصیف مخازن عمیق نفتی، استفاده از مدل های عددی سه بعدی حاوی اطلاعات زمین شناسی و سایر خصوصیات مخزن، به جای نقشه های دوبعدی رواج یافته است. مهمترین دلیل چنین رویکردی قابلیت ایجاد تصویری صحیح از توزیع سه بعدی خصوصیات پتروفیزیکی و لیتولوژیکی مخزن، توسط این مدل ها می باشد. روش های زمین آماری معمول برای این منظور، روش های سلول محور و هدف محور می باشند. در این تقیق با استفاده از داده های تخلخل مؤثر و تراوایی افقی مخزن آسماری در ۳۲ چاه واقع در قسمت جنوب شرقی میدان نفتی اهواز، و به کارگیری روش سلول محور شبیه سازی شاخص متوالی، مدل سه بعدی مخزن در محیط نرم افزار IRAP RMS ساخته شده است. در ادامه به منظور اعتبار سنجی مدل های ساخته شده، نسبت به مدل سازی با نرم افزار WinGslib نیز اقدام گردید. نتایج حاصل از تحلیل مدل های حاصل از دو نرم افزار، انطباق مناسبی با یکدیگر نشان می دهند. با بررسی دقیق این مدل ها مشخص گردید که افق های زیرین بخش نفت ده سازند آسماری تراوایی افقی بیشتری نسبت به دیگر افقهای بخش نفت ده سازند آسماری از خود نشان می دهند. بعلاوه مشخص شد که مخزن آسماری در افق های متعددی، دارای تخلخل مؤثر بالا بوده و در حالت کلی تخلخل مؤثر روندی افزایشی با عمق از خود نشان می دهد.