سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود حسنلوراد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمران زنجان، ایر
محمد مولایی – کارشناس ارشد عمران گرایش خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زن
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناس ارشد عمران گرایش خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ز

چکیده:

در مطالعات گذشته تحلیل های پایداری تونل ها صرفاً بر اساس افقی بودن سطح زمین استوار بوده است و اثر شکل هندسی و یا شیب سطح زمین بر روی پایداری و تغییر شکل آنها لحاظ نشده است. در حالی که در تونل های کم عمق پایداری تونل و مقادیر جا به جایی ها تحت تاثیر شکل هندسی و شیب سطح زمین است. از این جهت در این مقاله پایداری و جا به جایی های دیواره های تونل، یک تونل فرضی در یک زمین با شیب های مختلف سطح زمین (۱۵، ۲۵، ۳۵ و۴۵ درجه) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل سازی سه بعدی تونل به کمک نرم افزار Plaxis 3D tunnel استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ و مقدار جا به جایی های دیواره ها، کف و تاج تونل تحت تاثیر شیب تونل می باشد. تغییر مکان های قائم تاج و کف با افزایش شیب افزایش می یابند و تغییر مکان های افقی دیواره پایین شیب با افزایش شیب کاهش می یابند و تغییر مکان های افقی دیواره بالای شیب با افزایش شیب افزایش می یابند.