سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جلیل رشیدی نیا – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
لیلا محمدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

چکیده:

روشهای زیادی برای درونیا بی ومدل سازی سطوح به کار می رود. یکی از روشهای پیشنهادی برای مدل سازی سطوح واز آنجمله سطح زمین, روش اسپلاین صفحات نازک می باشد. در این مقاله ابتدا اسپلاین صفحات نازک از نظر ریاضی تعریف می شوندو سپس روش اسپلاین روی نقاط منطقه ای در خرم آباد پیاده سازی می شوند وسپس نتایج حاصل مورد ارزیابی قرار می گیرند.مدل فوق روی شبکه نامنظمی از نقاط آزمایش می گردد. در انتها,نتیجه گرفتیم که روش اسپلاین صفحات نازک دقت قابل قبولی درمدل سازی سطوح دارد