سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مطلبی دموچالی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشگاه تربیت معلم تهران
غلامرضا اسداله فردی – استادیار دانشکده ی فنی دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد خدادادی – دانشیار دانشکده ی فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پسماند های معدنی که طی استخراج معادن و فعالیت های بخش فرآوری مواد معدنی به وجود می آید ،یکی از معضلات مهم زیست محیطی بخش صنعت ومعدن در مقیاس جهانی است. آلودگی فلزات سنگین یکی از شایع ترین معضلات پسماند های معدنی است. فلزات سنگین چون قابل تجزیه ی بیولوژیکی نیستند ، درپسماند های مذکور پایدار مانده و تحت شرایط مختلفی که در محیط طبیعی با آن رو به رو هستند به آسانی حرکت کرده و خاک ها و منابع آب مناطق مجاور را آلوده می کنند. یکی از رخداد های طبیعی که این پسماند ها با آن روبرو هستند ، بارش های اسیدی است. در این مطالعه اثر بارش های اسیدی برانتقال فلزات سنگین ازکیک نیکل – کادمیم که یک پسماند معدنی ناشی از فعالیت کارخانه ی لیچینگ روی است ، بررسی شد. بدین منظور انتقال فلزات کادمیم، نیکل و منگنز از ستون پسماند هایی که در اطراف کارخانه دپو می شوند با نرم افزارPHREEQC شبیه سازی شد و مشخص شد که کاهش ph آب باران یک وضعیت بحرانی در حرکت فلزات سنگین را به وجود می آورد. آزمایشات فروشویی ستونی که برای بررسی انتقال فلزات سنگین از پسماند های معدنی در مطالعات گذسته انجام شده بود، صحت نتایج شبیه سازی را تایید می کنند.