سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد خالواحمدی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

هدف از مدل سازی انتخاب مناسب ترین روش برای خشک کردن وبهترین شرایط عملیاتی برای تولید محصول است .ازآنجا که کیفیت محصول ارتباط مستقیمی با چروکیدگی آن دارد لذا در حین فرایند باید کنترلهای دقیقی به منظور جلوگیری از ضایعات حرارتی اعمال گردد. در این تحقیق نسبت مساحت ونسبت کرویت محصول سیب زمینی در طی چرو کیده شدن مورد بررسی قرار گرفته است ومدل ریاضی وضرایب همبستگی آنها نیز تعیین شده است. آزمایش ها در سه سطح دمایی ۵۰و۶۰و۷۰ درجه سلسیوس و سرعت هوای ورودی ۱/۵متر بر ثانیه در ضخامت های ۳و ۶و ۹میلی متر برای لایه های نازک سیب زمینی انجام شده است. نتایج نشان داد فاکتورهای دما وضخامت و اثرات برهمکنش دما*ضخامت و ضخامت*جهت باد دارای بیشترین همبستگی باتغییرات چروکیدگی هستند