سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم پاک سرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-دانشکده مهندسی صنایع و ساخت- دانش
بهزاد اشجری – استادیار گروه مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی صنایع و ساخت- دانشگاه تفرش
میلاد پاک سرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در سال های اخیر با توجه به آگاهی سازمان ها از اهمیت مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار، مفاهیم سبز در مدیریت زنجیره تامین نقش اساسی تری پیدا کرده. در این مقاله، فرآیندی جهت انتخاب تامین کنندگان با درنظر گرفتن معیارهای زیست محیطی، طراحی شده است. هدف اینمتدولوژی ارائه رویکردی جامع، یکپارچه و کاربردی جهت پوشش کاستی های موجود در واحد تدارکات وعملیات کالای شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق می باشد. استفاده از رویکرد تصمیم گیری گروهی و وزن دهی به هریک از اعضا در این مدل موجب افزایش دقت و کاهش خطای تصمیم گیری شده است. در مرحله تعیین معیارهای ارزیابی، سیاست های سازمان و ویژگی های مورد نیاز به تناسب هر قطعه در هر گروه محصول در نظر گرفته شده است. در مرحله وزن دهی به معیارها و زیر معیارها و همچنین امتیازدهی به تامین کنندگان، با استفاده از اعداد فازی و به کار بردن متغیرهای زبانی،امکان درنظرگرفتن معیارهای کمی و کیفی به صورت همزمان و استفاده از داده های مبهم فراهم شده است. با ادغام تئوری فازی و روش توسعه یافته اسمارت در مدل سازی، با نیاز به کمترین تعداد مقایسات نسبت به روش های دیگر، زمان دست یابی به اطلاعات را کاهش داده است. سپس مقادیر بدست آمده جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق وارد مدل تحلیل پوششی داده ها می شود