سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هادی مهدیزاده – کارشناسی ارشد نانو مواد دانشگاه صنعتی سهند
فرزاد نصیرپوری – استادیار دانشکده مواد-دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا اکبری – استادیار دانشکده مواد-دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این پژوهش یک مدل ریاضی برای ارزیابی اثر تغییرات پارامتر های لایه نشانی الکتروشیمیایی با جریان پالسی بر روی اندازه دانه پوششهای نیکل ارائه شده است. در این مدل رابطه تغییرات غلظت یون های فلزی بر روی سطح کاتد را بدست آورده، سپس رابطهتغییرات نرخ جوانه زنی به صورت تابعی بر حسب پارامترهای لایه نشانی الکتروشیمیایی با جریان پالسی بیان شده است. رسم تابع نرخ جوانه زنی بر حسب پارامترهای لایه نشانی الکتروشیمیایی با جریان پالسی ، نشان داده است که با افزایش هر یک از پارامترهای لایه نشانی الکتروشیمیایی با جریان پالسی تا یک مقدار مشخصی کاهش اندازه دانه و سپس افزایش اندازه دانه را داریم. نتایج بدست آمده از مدل با نتایج تجربی بدست آمده از پوشش های نیکل مقایسه شد. خواص سختی سنجی پوششها با دستگاه میکرو سختی سنجی بررسی شده است