سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی عرشی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واح
علی اصغر اصغریان جدی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده:

خواص اصطکاکی پارچه ها از معیارهای مهم در تعیین میزان صافی، نرمی و زبری سطوح بافت به شمار می رود البته وجود ساختارهای بافت مختلف در معرض شرایط محیطی نیز موجب تغییر در بروز رفتار اصطکاکی پارچه ها می شود هدف مهم این تحقیق نیز بررسی نقش فاکتورهای درجه حرارت رطوبت نسبی، ساختمان بافت، جنس الیاف بافت و جهات حرکتی آنها بر مقادیر چسبندگی و ناهمواری سطوح پارچه های تاری – پودی می باشد. برای این هدف پارچه های با ساختمان بافت ساده ریپس پودی R2/2 سرژه T2/2 سرژه T1/3 ، سرژه T3/1 ، سرژه T1/7 و سرژه T7/1 با دو نوع نخ پودی پنبه و پلی استری تهیه شدند. به منظور طراحی ازمایشات از مدل اماری رویه پاسخ RSM استفاده گردید. سپس پارامترهای اصطکاکی آنها با درجهات حرکتی تار بر تار، پود بر پود و تار بر پود با روش اندازه گیری اصطکاک بدست امدند. تحلیل نتایج تجربی باروش رویه پاسخ مشخص نمود که اصطکاک پارچه با پارچه شدیدا به فاکتورهای رطوبت نسبی ماهیت الیاف ساختمان و جهات حرکتی بافت حساس می باشد