سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین علوی – کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل – شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

چکیده:

انجام فعالیت های تحقیقاتی و ارتقاء کیفیت نظارت کلی بر عملکرد سیستم و شناخت دینامیک حاکم بر آن، یکی از اهداف مهم مدل سازی و شناسایی سیستم های صنعتی است که استخراج مدل بخش های مختلف نیروگاه های برق آبی به منظور شناسایی رفتار دینامیکی اجزاء نیروگاه و عملکرد کلی آن در همین راستا ارزیابی می شود. در این مقاله با نوشتن معادلات اس تاتیکی و دینامیکی مربوط به بخش های مختلف هیدرومکانیکال نیروگاه، مدل ریاضی نیروگاه برق آبی قابل تطبیق بر نیروگاه برق آبیکارون ۴ را به دست می آوریم. سپس با استفاده از مشخصه های فنی استخراج شده از اطلاعات و نقش ه های نیروگاه برق آبیکارون ۴، پارامترهای مورد نیاز برای مدل ریاضی سیستم را استخراج می کنیم. در نهایت مدل دینامیکی بخش هیدرومکانیکال نیروگاه برق آبی کارون ۴ را باتوجه به نتایج قبلی ارائه کرده و آنرا شبی هسازی می کنیم.