سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی محمد نیکبخت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
پویا محمدی – فارغ التحصیل مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

دانه های روغنی بخش مهمی از محصولات کشاورزی را بر می گیرند. استخراج روغن از این دانه ها هم با هدف مصرف خوراکی و هم مصارف صنعتی صورت می گیرد. گلرنگ یکی از نباتات صنعتی بومی ایران است که درشرایط مختلف آب و هوایی ایران قابلیت رشد و نمو داشته و دارای درصد قابل توجهی روغن است. مدل سازی فرایند روغن گیری از حیث طراحی، ساخت و بهینه سازی دستگاه های روغن گیری حائز اهمیت است که به دلیل ماهیت متفاوت محصولات کشاورزی و غیر یکنواخت بودن آنها با پیچیدگی تدوین معادلات و حل آنها روبروست. در این مطالعه ، یک مدل جرم- دمپر- فنر برای بذر گلرنگ تحت تست فشار تک محوری ارائه شده است. تحلیل مدل در نرم افزار working model انجام گرفت و انطباق خوبی بین داده های نرم افزاری مدل و داده های تجربی مشاهده شد.