سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی زرگرطالبی – دانشگاه شهیدچمران اهواز اتوبان گلستان
کورش حیدری شیرازی –

چکیده:

یکی ازمشکلاتی که جامعه اتومبیل رانی با آن مواجه است پدیده ترامپ اکسل می باشد ترامپ که به نوسانات اکسل حول محور رول درخودرو اطلاق می شود یکی ازعوامل بسیارمهم درکارایی طولی خودروهای اسپرت است و چنانچه این پدیده به خوبی کنترل نشود میتواند موجب وضعیت نامناسبی درکارایی طولی خودرو شود دراین مقاله معادلات بی بعد حاکم برسیستم و مدلسازی ریاضی این رفتار درنرم افزار سیمولینک /متلب ارایه شده و فرکانسهای رفتارنوسانی دراین پدیده مورد ارزیابی قرارگرفته شده است درپایان مشخص میشود که پارامترهایی ازجمله ممان اینرسی اجزا وزن خودرو سختی و استهلاک سیستم تعلیق نقش مهمی را درترامپ بازی می کنند درنهایت نتایج حاصله نشان داد که اختلاف زیاد میان ممان اینرسی اکسل و بدنه خودرو حول محور رول وزن کم خودرو و ضعف درسیستم استهلاک کننده ی تعلیق موجب تشدید ترامپ خواهند شد.