سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ارسلان وارسته نوبری – دانشجو یان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-مهندسی فرآیند- دانشگاه آزاد اسل
یونس نیک پرست –

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا برج تقطیر اتانول را به صورت دینامیکی مدلسازی کنیم. مدلسازی چند فرض ساده شونده از جمله ایدهآل بودن محلول، محلول کامل، ثابت بودن ماندگی روی سینی و ثابت بودن تغییرات فشار در طول برج استفاده شده است. در این مقاله مدلسازی با کمک نرمافزارMATLAB انجام شده است که قادر است جزئیات دینامیکی برج را مشخص کند. نتایج حاصل از حل همزمان معادلات بقای جرم و انرژی برای بدست آوردن تغییرات دما و جزء مولی اتانول در محصول تقطیر با زمان در نمودارهای رسم شده با نرم افزار MATLAB به کار برده شده است