سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر غفوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
فرید خیاط زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

در این مقاله مدل دینامیکی الکتروپمپ گریز از مرکز طبقاتی سه فاز دور ثابت با استفاده از نرم افزارSIMULINK ارائه شده و نتایج به دست آمده با نتایج واقعی در دورهای مختلف مقایسه گردیده است. برای انجام مدل سازی از یک الکتروپمپ گریز از مرکز ۴ طبقه با توان الکتریکی۴kw دبی ۱۵ متر مکعب بر ساعت و فشار ۵۸ متر آب در بهترین نقطه کارکردBEP) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل، تطابق دقیقی را بین مدل ارائه شده و نتایج تجربی ب ه دست میدهد. ایجاد هرگونه تغییر در دبی و دور الکتروپمپ، تغیر روند مدل برای تطابق با حالت جدید را همراه دارد . همچنین مدل ارائه شده دقیقا روابط تشابه را برای دورهای متفاوت الکتروپمپ دنبال کرده و در حالت پایدار به نقطه کاری مربوطه همگرا میگردد . توان هیدرولیکی مورد نیاز و توان الکتریکی مصرفی در دورهای مختلف و برای تامین شرایط بهترین نقطه کارکرد BEP) در دورهای متفاوت بررسی شده است