سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اقایی – کارشناس مهندس مکانیک-دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
موسی مراتی زمانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عمیدپور – دانشیار گروه سیستم های انرژی-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

نیاز روز افزون به منابع انرژی از جمله انرژی های فسیلی و کمبود این دسته از منابع موجب توجه هر چه بیشتر به سمت منابع جایگزین انرژی گردیده است. سوخت هیدروژن با توجه به الایندگی بسیار ناچیز و منابع سرشار ان می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در اینده انرژی جهان بشمار اید. با توجه به موترد ذکر شده هیدروژن و فناوری تولید توان از ان در سالهای اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است. پیل سوختی اکسید جامد با محدوده دمای عملکردی بالا می تواند در کاربردهای تولید همزمان و نیروگاهی با راندمان بالا بکار برده شود. در این مقاله با نگاهی نوین به مدلسازی دو بعدی انتقال حرارت و الکترو شیمیایی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای پرداخته شده است.