سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین صرافی نژاد – دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته انفورماتیک پزشکی،دپارتمان انفورماتی
عیسی محمدرز –
امیر حسین سعید –
امیر رضا رضوی –

چکیده:

شیوه های نوین تشخیصی نظیر متد رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی درسرطان پوست به متخصصین کمک می کند تا با اطمینان بالاتر و درزمان کوتاه تر به تشخیص برسند درحوزه داده کاوی و با استفاده از نرم افزارهای Clementine 7 SPSS با متدهای مدلسازی درخت تصمیم گیری CART CHAID داده های مربوط به ۶۰ بیمار سرطان پوست مربوط به کشور مالزی بررسی شد سه روش رنگ آمیزی Galectin- 7 BCL2 Galectin-3(N) 7 3(C) برای تشخیص وارد مدل شدند بهترین متغیر پیشگویی کننده برای ساخت درخت شناسایی و با مدل پژوهشگر ساخته دیگری برمبنای مقادیر بحرانی حاصل از ROC Curve Analysis و نتایج پاتولوژی مقایسه شد مدل درخت تصمیم گیری براساس دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی درسرطان پوست می تواند در تشخیص این دو بیماری بدخیم کمک کند و زمینه تحقیقات بیشتر را فراهم آورد.