سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید ایمان علوی – کارشناس ناظر تعمیرات، شرکت پتروشیمی فجر، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
شهاب غلامی – کارشناس ناظر تعمیرات، شرکت پتروشیمی فجر، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
سیداحسان علوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مهندسی مکانیک، شوشتر، ایران
مجید غلامی – دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی شریعتی، تهران، ایران

چکیده:

در این پژوهش، دو خنک کن میانی کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای همراه با خنک کن میانی شرکت پتروشیمی فجر، بر اساس داده های تجربی که در اتاق کنترل مانیتور و ثبت می شود، به کمک شبکه عصبی (نرم افزار مطلب) شبیه سازی شد، بدین صورت که داده های ورودی از جمله رطوبت نسبی هوا، دما و فشار هوای ورودی و خروجی هر مرحله از تراکم، دبی هوای ورودی به خنک کن، دما و فشار آب و هوای ورودی و خروجی از هر خنک کن، به الگوریتم شبکه عصبی داده شد و پس از آموزش شبکه ساخته شده توسط شبکه عصبی، اثر دمای هوا، دمای آب و رطوبت هوای ورودی بر کارایی خنک کن ها مورد بررسی قرار گرفت،بر این اساس مشاهده شد که با افزایش دمای هوای ورودی به خنک کن ها ،کارایی خنک کن اول، همواره افزایش و کارایی خنک کن دوم همواره کاهش می یابد. با افزایش دمای آب ورودی به خنک کن ها، هر دو خنک کن رفتار ترمودینامیکی یکسان داشته و همواره کارایی کاهش یافته است. همچنین طبق مدل سازی انجام شده، رطوبت بر کارایی هر دو خنک کن اثر منفی داشته و همواره باعث کاهش آن شده است. گرچه این مقدار کاهش قابل توجه نبوده است،در انتهای این پژوهش، بر مبنای مدل-سازی انجام شده، راه کارهایی از جمله ادغام آب کولینگ و آب چیلر جهت خنک سازی دمای آب ورودی به خنک کن ها ارائه شده است.