سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – استادیار گروه مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه تبریز
رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه تبریز
میرصادق سیدزوار – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه تبریز
الیاس حدادی – مربی مرکز آموزش عالی فنی تبریز

چکیده:

در این تحقیق توزیع حرارت در سطح قطعه کار در ضمن تخلیه واحد توسط نرم افزار المان محدودABAQUS شبیه سازی شد. برای این منظور از خواص متغیر با دما برای جنس قطعه کار و شعاع متغیر بازمان و شدت جریان برای منبع حرارتی استفاده شد. در نهایت از روی پروفیل توزیع دما در قطعه کار فولادی AISI H13 چاله مذاب بدست آمد و با داده های تجربی مقایسه شد. مقایسه نشان داد که افزایش شدت جریان تخلیه سبب افزایشPFE% و افزایش زمان روشنی پالس سبب کاهش PFE% می شود.