سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الیاس سلطانی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرشید قادری فر – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ابراهیم زینلی – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در این تحقیق مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی به خوبی انجام شد. برای توصیف واکنش سرعت جوانه زنی به دما از تابع بتا استفاده شد. با توجه به مدل بتا دمای پایه خردل وحشی در پتانسیل آب صفر حدود ۲/۹- درجه سانتیگراد بود و با کاهش پتانسیل آب دمای پایه به تدریج افزایش یافت و در پتانسیل آب ۰/۶- مگا پاسکال به حدود ۲ درجه سانتیگراد رسید. ضرایب تبیین مدل برای دماهای زیر و فوق مطلوب به ترتیب ۰/۸۶ و ۰/۹۴ بود که حاکی از توصیف خوب مدل در پیش بینی جوانه زنی خردل وحشی رد واکنش به دما و پتانسیل آب است. ثابت هیدرو ترمال تایم در دمای زیر مطلوب (۲۰۷ مگاپاسکال در درجه روز) کمتر از دماهای فوق مطلوب (۲۷۴ مگاپاسکال در درجه روز) بود. لازم به ذکر است پارامترهای مدل ترمال تایم و هیدرو تایم برای کوتاه کردن مقاله حذف شد.