سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنوش نوائی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و
سیدحسین سیدین – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شبستری – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مذا بریسی از جمله متداو لترین روشهای ریخته گری برای تولید نوارهای پیوسته و طویل است. با توجه به سرعت بالای ریخته-گری در این فرایند، کنترل آن بسیار دشوار میباشد. خواص محصول به دست آمده در این روش به پارامت رهای متعددی همچون ترکیب شیمیائی، خواص فیزیکی و متالورژیکی مواد، دمای مذاب و پارامتر های هندسی و شرایط عملکردی وابسته است که کنترل آنها در سرعتهای بالا بر دشواری فرایند میافزاید. بدلیل پیچیدگیهای فرایند استفاده از روشهای مدلسازی در کنار کارهای تجربی برای بررسی، مطالعه و شناخت دقیق پارامترهای مؤثر به عنوان ابزاری کارآمد مورد توجه قرار گرفته است. در مقالهی حاضر نیز با استفاده از یک مدل کامپیوتری، ضمن حل معادلات ممنتم و انرژی ، جریان مذاب و نحوه شکلگیری نوار بر روی چرخ ریخته گری بررسی شده و تأثیر پارامترهائی نظیر سرعت خروج مذاب از نازل و سرعت چرخ بر مشخصات محصول تولیدی مورد مطالعه قرار گرفته است