سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه هی هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی ک
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

یکی از مسائل اصلی در طراحی سازه های انتقال آب مدل سازی جریان در یازه های شیب دار به خصوص شیب شکن های مانع دار می باشد. سازه فوق سامل تعدادی بلوک با جانمایی خاص و هندسه متفاوت بوده که از نزدیکی تاج شروع و تا پاشنه پایین دست ادامه می یابد. به دلیل آشفتگی جریان و نامتقارن بودن هندسه ابراه امکان محاسبه سرعت و پروفیل سطح ازاد اب وجود ندارد به همین دلیل محاسبه سرعت جریان نیازمند استفاده از مدل سازی های فیزیکی می باشد. استفاده از روش فوق دارای محدودیت های زیاد از جمله هزینه بالای مدل سازی و محدودیت های فیزیکی بوده و زمانی که هدف از انجام مدلسازی مشخص کردن سرعت جریان در شرایط مختلف هندسه ، دبی و شیب سازه باشد عملا امکان انجام محاسبات وجود ندارد. برای حل مشکلات فوق استفاده از تکنیک های مدل سازی عددی توصیه شده است. در این مقاله یک مدل مشخص با استفاده از مدل عددی فلوئنت شبیه سازی و با استفاده از روش آشفتگی k −ε ، پروفیل سطح اب و سرعت سیال در نقاط مختلف محاسبه شده و با نتایج ازمایشگاهی مقایسه شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل فوق تا حد قابل قبولی با واقعیت سازگاری داشته و قابل استناد می باشد.